God morgon,

När jag delade mina tankar med våra medarbetare i förra veckan, skrev jag att Om någon sagt till mig under vecka elva, då många av oss bytte arbetsadress från kontoret till hemmet, att jag fortsatt fyrtio veckor senare skulle kommunicera runt jul & nyår med alla medarbetare digitalt, då hade jag skakat på huvudet och sagt att det låter helt orimligt.” 
Men visst är det så det känns kring den här pandemin, overkligt och just orimligt? Att den med tiden visat på, att det som för något år sedan föreföll helt otänkbart, tyvärr visat sig vara möjligt? Ibland har jag själv fortsatt problem att ta till mig både omfattning och konsekvenser av det som sker. Så många tragedier runt omkring oss med ensamhet, komplikationer och värsta fall död. Så många barn som inte kan förstå varför vi inte bara kan göra som förr, ses, kramas och umgås? Men jag hoppas och tror är att det snart ska vara möjligt igen.

Om jag ska blicka tillbaka på året som gått, kan jag konstatera att efterfrågan på våra produkter och tjänster inte har minskat, utan snarare tvärtom. Den kraft som digitaliseringstrenden visat på innan pandemin upplever jag bara har förstärkts av densamma. Det här syns väl både hos våra befintliga kunder och de nya som tillkommit under året. Jag är verkligen stolt över hur alla medarbetare hos oss förmått att hålla ångan uppe under detta märkliga år. Mer eller mindre allt samarbete med kollegor och kunder har skett digitalt och alla har verkligen gjort allt för att upplevelsen av detta ska bli så bra som möjligt. Jag tror det är en av de viktigare faktorerna till att vi lyckats hålla i den höga leveranstakten under året. Jag borde berätta oftare vilket fantastiskt engagemang jag dagligen omges av.

När jag tänker på 2021 ser jag en fortsättning på den framgångsrika digitaliseringsresa vi är på tillsammans med våra kunder. Även nästa år kommer stort fokus ligga på effektivisering och återanvändning. Både vi som leverantör och våra kunder måste hela tiden fundera på vad som kan återanvändas av tidigare gjorda investeringar för att kunna möta efterfrågan på ökad service och kortare handläggningstider.
Helgerna vi har framför oss blir inte som andra år, men så här i december vill jag i alla fall tro att vi har det värsta bakom oss och att det blir lättare till våren när ljus och värme återvänder och inte minst till sommaren då förhoppningsvis många blivit vaccinerade. Som många andra längtar jag till den tid där vi åter kan ses fysiskt i givande diskussioner och workshops.

Men, innan vi tar oss an 2021 med nya tag vill jag tacka er alla – kunder, medarbetare och samarbetspartners – för det år som varit. Med önskan om en fin jul och ett gott nytt år!

/Stefan Jonegård

december 21st, 2020

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: , , , ,

God morgon,

Vid den här tiden för ett år sedan sa jag ”att 2019 skulle bli ett bra år” och det känns roligt att kunna se tillbaka på, inte bara ett bra, utan ett fantastiskt år med fortsatt stark tillväxt och många nya spännande uppdrag. Vi fortsätter att skörda framgångar med alla våra tre erbjudanden kring ärendehantering, säker kommunikation samt e-arkivering. 2019 har präglats av ett fortsatt intensivt arbete med de stora åtaganden våra befintliga kunder anförtrott oss med. Många har velat ha omfattande leveranser under året och även om vi lyckats rekrytera flera nya begåvade medarbetare, har vi verkligen haft fullt upp. Vi lever i en omvärld där alla ger uttryck för hur svårt det är att hitta rätt IT-kompetens och därför kändes det extra roligt att vi, i februari, kunde fira att vi blivit över 100 anställda. Såhär i skrivande stund är snart 130 stycken medarbetare här på Ida Infront och redan efter årsskiftet väntar vi fler kollegor. Jag är extra stolt över att vi, relativt många andra, lyckas attrahera nya förmågor samtidigt som människor vill stanna hos oss. Det är ett fint betyg.

När jag blickar framåt kommer ordet ’digitalisering’ direkt upp. Det är ett ord som vid det här laget är väl bekant, och jag ser hur det kommer att vara fortsatt mycket stort fokus på just digitalisering och dess möjlighet till ökade servicenivåer för våra kunders kunder. De som valt iipax som produkt är väl positionerade för att möta den ökade efterfrågan. När jag tänker på år 2020, tänker jag även återanvändbarhet. Alla kunder talar om behovet av att återanvända moduler, komponenter och processer och allt handlar om att få så mycket IT-stöd som möjligt för varje investerad krona samt rätt förvaltningskostnad. Det kommer att vara ett fokus för oss när vi går in i nästa år.

Givetvis kommer jag även att tänka på iipaxdagen. Vår årliga kunddag, som i år, fick väldigt fint omdöme och som nästa år firar 10-årsjubileum. Vi har redan nu påbörjat planeringen och hoppas få bjuda på en dag lite utöver det vanliga.

Med det sagt, vill jag tacka er alla – kunder, medarbetare och samarbetspartners – för i år och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år 2020!

/Stefan Jonegård

december 16th, 2019

Posted In: Monday Morning Mail

Etiketter: , , , , ,