Nyheter i iipax 5.5

6 februari, 2015 | Kategori: Nyheter

Nya funktioner

Ärendehantering

Enklare att se var i processen mitt ärende är genom att visa väg till aktuell aktivitet i kartvisaren. Genomförda aktiviteter markeras i den grafiska visningen av kartan.

e-arkiv

Förutom en lista över alla arkivvårdsaktiviteter finns ni möjlighet att navigera i arkivredovisningen fram till de olika aktiviteterna.

När man skapar arkivvårdsaktiviter kan man nu ställa kombinerade villkor på alla arkivobjekt oavsett nivå. Detta är användbart t.ex vid konvertering mellan olika filformat, då är villkor på filegenskaper nödvändiga.

Nu finns även möjlighet att söka i arkivredovisningen. All information som finns registrerad går att söka på. Information om arkivvårdsaktiviteter och manuell arkivvård loggas i arkivredovisningen. Det ger en god översikt på vad som har hänt i olika delar av arkivet.

Inlämningskontrakt och arkivkonfiguration kan exporteras och importeras mellan olika installationer, vilket underlättar om man har flera miljöer t.ex utbildning, test och produktion.

Tekniska förbättringar

Alla temporära filer på klient hanteras nu på ett enhetligt sätt, vilket underlättar vid installation och felsökning.
En rad felmeddelande har förtydligats.
Fritextindexering uppdaterad till ny version.
Stöd för Informix 12.

Prestandaförbättringar

Vid mottagande av XML-filer i iipax communication.

Vid sökning i iipax archive.
Vid integritetsloggning av Att göra och navigering i arkivredovisningen.

Anpassningsmöjligheter

Utökat API för utvecklare för att utföra avancerade funktioner i iipax processmotor.

Ny funktion för att skapa bättre utseende på egenskaper som presenteras på samma rad i gränssnittet.
Uppgraderingsverktyg för att flytta applikationer till version 5.5
IWA (iipax webb access) ramverket kan nu användas för applikationer som kräver en inloggning mot iipax. Användaren i ramverket får samma behörighet som i standardklienten. Det går nu att välja om IWA ska visa en sidfot eller inte med hjälp av konfiguration.
Nu finns det möjlighet att anpassa vad som skall ske när man dubbelklickar på en rad i Att göra listan.

I releasen finns dessutom ca 100 buggrättningar

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut