Ida Infront levererar e-arkiv till Härnösands kommun

6 november, 2017 | Kategori: Press

LINKÖPING 6 november 2017 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Härnösands kommun avseende ett e-arkiv. Avtalet har tecknats för tre år och omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

– ”Efter noggranna genomgångar föll valet på Ida Infronts produktlösning. Ska vi ha nytta av ett e-arkiv är det viktigt att produkten är lättillgänglig för alla i hanteringen, för oss själva på arkivet, för handläggarna och – inte minst – för medborgaren. Vi ser nu fram mot en spännande arkivresa med detta system, säger Stefan Berggren, kommunarkivarie på Härnösands kommun.

– ”Vi välkomnar varmt Härnösands kommun in i den stora grupp kommuner som nu använder iipax archive. Utvärderingen pekar på användarvänligheten och den omfattande funktionaliteten i produkten, ett kvitto på den produktutveckling som skett på senare tid.” säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås Stad, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Helsingborgs stad, Södertälje kommun, Salems kommun, Söderköpings kommun, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut