Ida Infront gör strategisk affär med Lantmäteriet

9 november, 2017 | Kategori: Press

LINKÖPING 9 november 2017 – Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har fått uppdraget att till Lantmäteriet leverera stöd för kund-, dokument- och ärendehantering samt e-arkiv baserat på Ida Infronts standardprodukt iipax one, för digitalsmarta myndigheter. Avtalstiden är 4 år med option på förlängning i ytterligare 2 år. Affärsvärdet på licens, support och underhåll är ca 5 MSEK under ordinarie avtalsperiod och därtill bedöms införande och vidareutveckling, som sker på timbasis, ge betydande intäkter under samma period.

Lantmäteriet har tecknat avtal med Ida Infront avseende produkten iipax one i syfte att realisera myndighetens nästa generation av informationshantering. Målet är att samla mer av systemfunktionaliteten gemensamt för att minska antalet integrationer och skapa möjligheter till återanvändbarhet och gemensam hantering av information. Byggklossarna för framtida IT-stöd finns i iipax one redo att användas i utvecklingsprojekt. Affären utgörs av licens, underhåll och support samt ett antal utvecklingsprojekt på timbasis under kontraktstiden. Avtalet är ett resultat av ett strategiskt beslut där krav från tre olika projekt slagits samman till en upphandling och sedan processats genom en konkurrenspräglad dialog.

– ”Vi är glada åt att vara i mål med upphandlingen och avtalet så att vår resa mot nästa generations informationshantering kan börja. Vi ser avtalet som en möjliggörare i vårt pågående digitaliseringsarbete”, säger Mona-Lisa Westlund, Projektledare Lantmäteriet.

iipax one är Ida Infronts mobil- och webbanpassade produkt för informationshantering hos digitalsmarta myndigheter.

– ”Lantmäteriet, särskilt i egenskap av informationsmyndighet, har länge siktats som en organisation där iipax one verkligen kan komma till sin rätt för effektivisering av myndighetens informationshantering. Det här är ett kvitto på att vår satsning på iipax one är helt rätt i tiden. Vi har nu många roliga år framför oss tillsammans med Lantmäteriet”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Lantmäteriet, med huvudkontor i Gävle, är den myndighet som kartlägger Sverige och är med sina ca 2000 anställda en av de större myndigheterna i Sverige. Till deras uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut