LINKÖPING 26 mars 2018 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått uppdraget att leverera ett e-arkiv, baserat på egna produkten iipax archive, med tillhörande tjänster. Initiala ordervärdet för licenser och tjänster är ca 8 MSEK under 4 år med möjlighet att utöka och förlänga uppdraget i ytterligare 4 år.

Som en del av den fortsatta digitaliseringen av Sveriges Domstolar har Domstolsverket startat ett projekt för att införa ett e-arkiv. E-arkivet ska hantera behov av arkivering av digital information som finns eller kommer att uppstå inom Sveriges Domstolar.

Ida Infront har nu erhållit uppdraget från Sveriges Domstolar att införa e-arkivprodukten iipax archive för att bana väg för digitaliseringsprojektet. Uppdraget omfattar licenser, underhåll, införandetjänster, support, förvaltning och vidareutveckling av e-arkivsystemet under avtalsperioden.- —

-”Ett e-arkiv är en förutsättning för att arbeta digitalt eftersom det möjliggör en digital arkivering av domstolens akter”, säger Klara Lutti, enhetschef och projektledare på Sveriges Domstolar.

– ”Som mångårig leverantör av e-arkiv stärker Sveriges Domstolars val av iipax archive vår position på marknaden som en ledande leverantör till digitalsmarta svenska myndigheter”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet med ca 7200 anställda och ett åttiotal självständiga myndigheter. Sveriges Domstolar består av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket.

iipax archive är en standardprodukt för e-arkiv som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten, Stockholms stad, Ale kommun, Borås Stad, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Helsingborgs stad, Södertälje kommun, Salems kommun, Söderköpings kommun.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

mars 26th, 2018

Posted In: Press

Etiketter: , , , , ,