Releasenote iipax case 24.2

27 juni, 2024 | Kategori: Nyheter

I slutet på juni släppte vi en ny version av iipax case 24.2, här nedan finner ni anteckningar från releasen.

 • Diareför som handling
  Punktmenyn på dokument innehåller ett nytt alternativ, Diarieför som handling, som visas om dokumentet inte ligger i en handling. Använd detta alternativ för att omvandla ett arbetsdokument till en diarieförd handling. Visar en sekvens dialoger för att välja vart den nya handlingen ska placeras i ärendet, fylla i handlingens egenskaper och fylla i egenskaperna som används vid diarieföring.
 • Flytta till annat ärende
  Punktmenyn på diarieförd handling innehåller ett nytt alternativ, Flytta till annat ärende. Alternativet
  visas för användare som är behörig att redigera diarieförd handling och behörig att makulera handling.
  I standardkonfigurationen så motsvarar detta Arkivarie och Registrator.
  Använd detta alternativ för att kopiera en handling till ett annat ärende, flytta dokumenten till den nya
  handlingen, diarieföra den nya handlingen samt makulera ursprunglig handling. Visar en sekvens med
  dialoger för att välja ärende/handlingsakt, välja vart den kopierade handlingen ska placeras i valt
  ärende/handlingsakt, fylla i egenskaperna som används vid diarieföring och välja orsak till makulering
  av den ursprungliga handlingen.
 • Tillval: Digital post (Mina meddelanden)
  Tillvalet Digital post (Mina meddelanden) innehåller nu ett användargränssnitt för att direkt från
  ärendet skicka dokument av typ PDF till privatperson eller företag via Digital post.
 • Egenskaper på dokument
  Det är nu möjligt att se, ändra och söka egenskaper på dokument. I standardkonfigurationen så har
  dokument nu egenskaperna: Upphovsman, Ansvarig och Arbetsgrupp. Underlättar hantering av t.ex.
  styr-/stöddokument.
 • Konfiguration & Ärendekonfiguration i webbgränssnittet
  Arbetsytorna Konfiguration och Ärendekonfiguration har flyttats från Administrationsklient till
  webbgränssnittet. Arkivarie och Administrator kan därmed administrera system- och
  ärendekonfiguration utan att växla till Administrationsklient.
  Dessa arbetsytor utgår därmed från Administrationsklient.
 • Sök
  Nu så kan användare lägga till egna egenskapsfilter i Sök. Därmed så är det möjligt att grafiskt bygga
  en sökfråga mot valfria egenskaper utan att behöva skriva { } villkor. Om användaren sparar en
  sökning som innehåller filter som användaren har lagt till själv så sparas filtren som en del av
  sökningen. Användare kan på så vis designa sina egna sökformulär, spara som exempelsökningar och
  använda dessa för framtida sökningar av liknande slag.
  Sök har dessutom förbättrats så att användaren kan hämta fler sökträffar. En sökning hämtar
  automatiskt de 100 första träffarna. Under träfflistan så ser användaren antalet visade träffar samt
  antalet totala träffar, med en knapp för att hämta ytterligare träffar (100 åt gången).

Övrigt
Egenskap ”Diarieförd datum” på handling har döpts om till ”Inkommen/upprättad” för att det ska vara
tydligare hur den ska fyllas i.
Dialogen ”Alla uppgifter” har omarbetats så att användaren kan välja att titta på en processkarta även
om användaren inte är behörig att utföra nuvarande aktivitet i den processen.
Att göra har förbättrats så att det även där är möjligt att lägga till egna egenskapsfilter, dvs filter i Att
göra fungerar på samma sätt som i Sök.
När en användare försöker att skicka vidare ett ärende i standardprocessen så kontrollerar nu mera
systemet så att ärendets arbetsgrupp inte innehåller några inaktiva användare (borttagna från
användarkatalogen). Detta kommer att förhindra ärenden från att fastna i processen när arbetsgruppen
ska ändras automatiskt.

Kommande tillval: Samredigera i Office365
Inom kort så kommer en 24.2 patch där det nya tillvalet Samredigera i Office365 blir tillgängligt för
våra kunder. Tillvalet kommer att visa ett nytt alternativ för att redigera dokument, där dokumentet
öppnas i Office365 i stället för iipax Desktop Integration. Därmed så kan flera användare redigera
samtidigt i dokumentet och deras ändringar sparas automatiskt till motsvarande dokument i iipax
case.
iipax case standard 24.2 bygger på iipax 170

Vill du veta mer?

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut