Ida Infront levererar e-arkiv till Nyköpings kommun

14 december, 2017 | Kategori: Press

LINKÖPING 14 december 2017 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Nyköpings kommun avseende ett e-arkiv. Avtalet omfattar Ida Infronts iipax archive som tjänst med tillhörande konsulttjänster.

–     ”Jag ser fram emot samarbetet med Ida Infront vid införande av Nyköping kommuns e-arkiv. Eftersom projektet inte enbart syftar till att skapa ett digitalt stadsarkiv utan en för kommunen och dess invånare central funktion för informationshantering och informationsåtkomst är detta ett extra högprofilerat projekt”, säger Mikael Dahlin, arkivchef på Nyköpings kommun.

–     ”Vi välkomnar varmt Nyköpings kommun in i den stora grupp kommuner som nu använder iipax archive. Utvärderingen pekar på användarvänligheten och den omfattande funktionaliteten i produkten, ett kvitto på den produktutveckling som skett på senare tid. Med iipax archive som tjänst får kunderna en långsiktig lösning med säkerställd drift, säkerhetskopiering m m.” säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås Stad, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Helsingborgs stad, Härnösands kommun, Södertälje kommun, Salems kommun, Söderköpings kommun, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se


Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut