Ida Infront på mässa 5-6 maj

28 april, 2015 | Kategori: Nyheter

Framtidens smarta kommun och myndighet 2015

Ida Infront deltar i Framtidens smarta kommun och myndighet 2015 genom att finnas på plats båda dagarna och framförallt 5 maj presentera två praktikfall:

14:50 Att ta ett helhetsgrepp och digitalisera hela verksamheten för ökad effektivitet och bättre service.

Under det här anförandet får du höra mer om hur Ida Infront tillsammans med EKN skapat en helt ny förutsättning för att digitalisera
sina arbetsprocesser med iipax. Följ med på en resa från upphandling,
intern förankring och införandeprojekt till driftsättning samt
lyssna till de framgångsfaktorer EKN identifierat längs sin väg från
papper till digitala akter inom myndigheten.

Magnus Du Rietz, IT-chef, Exportkreditnämnden
Ove Sjöström, Affärsansvarig, Ida Infront

15:15 Gränsöverskridande informationshantering – en förutsättning för att kunna skapa effektiv ärendehantering.

Här förmedlar Naturvårdsverket och Ida Infront kunskap om hur man
genom nordiskt samarbete, teknik och förenkling med en portal
åstadkommit en modern informationshantering och underlättat för
en stor grupp människor som gärna slipper buntar med blanketter i
sitt arbete.
Sven Hartvig, Enhetschef IT-förvaltning, Naturvårdsverket
Hans Jönsson. Produktchef, Ida Infront

Anmäl dig här

http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/framtidens-smarta-kommun-och-myndighet/

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut