Monday Morning Mail 4/15

20 april, 2015 | Kategori: Monday Morning Mail

God morgon. Vi startar april månads nyhetsbrev med en ny affär inom ett av de områden där vi är med och leder utvecklingen – e-arkiv. Idag har vi många intressanta och framgångsrika referenser inom kommuner och myndigheter, där man har tagit steget mot en fullständigt elektronisk informationshantering. Och nu har vi glädjen att påbörja ett helt nytt projekt för Partille kommun.

Ny e-arkivlösning till Partille kommun

Partille kommun närmar sig 37 000 invånare och inom kommunen är det cirka 2 500 anställda. I takt med att kommunen växer så satsar man allt mer för att ge invånare och näringsliv bästa möjliga förutsättningar. Ett steg är att ta ett helhetsgrepp för att kunna hantera större mängder elektronisk information – såväl idag som inför framtiden. Och genom beslutet att införa ett e-arkiv, tillhör man en av de kommuner som kommit långt i sin digitala utveckling.

Leveransen kommer att omfatta Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.
iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag, bland annat Stockholms stad, Ale kommun, Borås stad, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten. Ida Infront vann affären efter en utvärdering som omfattat flera olika aspekter, allt från krav, pris och referenser till användarnas upplevelse av produkten, vilket gör oss extra stolta. Utvärderingen visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande och att vår produkt står sig väl i konkurrensen.

Ordern till Partille kommun är ett av de första avropen på SKL Kommentus ramavtal för e-arkiv och affären har väckt mycket uppmärksamhet i ”kommunsverige”. Välkommen att kontakta Bertil Thunberg, 013-37 37 00, eller bertil.thunberg@idainfront.se om du vill veta mer om vår produkt och de lösningar vi kan erbjuda till stora och små organisationer.

Nyheter iipax 5.5

Nu har vi lanserat iipax 5.5 med en hel del nyheter och förbättringar. Inom ärendehantering är det nu enklare att se var i processen ärendet är, genom att visa väg till aktuell aktivitet i kartvisaren. Genomförda aktiviteter markeras i den grafiska visningen av kartan.

När det handlar om e-arkiv så finns det, förutom en lista över alla arkivvårdsaktiviteter, möjlighet att navigera i arkivredovisningen fram till de olika aktiviteterna. När man skapar arkivvårdsaktiviteter kan man nu ställa kombinerade villkor på alla arkivobjekt oavsett nivå. Detta är användbart bland annat vid konvertering mellan olika filformat.

Nytt är också att man nu kan söka i arkivredovisningen – all information som finns registrerad går att söka på. Information om arkivvårdsaktiviteter och manuell arkivvård loggas i arkivredovisningen, vilket ger en bra överblick i vad som har hänt i olika delar av arkivet.

Inlämningskontrakt och arkivkonfiguration kan exporteras och importeras mellan olika installationer, vilket underlättar om man har flera miljöer till exempel utbildning, test och produktion.

Dessutom har vi genomfört ett flertal tekniska förbättringar, prestandaförbättringar och nya anpassningsmöjligheter. Läs gärna mer på www.idainfront.se eller kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Ny medarbetare i Linköping

Vi hälsar Levon Saldamli välkommen i gänget på Ida Infront! Som namnet antyder har Levon sina rötter utanför vårt lands gränser, nämligen Istanbul. Idag bor han med sin sambo i Linköping, där han också har studerat till civilingenjör Datateknik på Linköpings universitet. Dessutom valde han att doktorera på Institutionen för datavetenskap (IDA) på Linköpings universitet inom ämnet simulering och modelleringsspråk, specifikt Modelica. Att det så småningom blev Ida Infront, förklarar Levon med att företagets inriktning passar hans kompetens och att vi använder flera intressanta teknologier som han vill fördjupa sig inom.

Film är ett av de stora intressena och han besöker gärna filmfestivaler. Dessutom har Levon gjort egna kortfilmer tillsammans med några kompisar. Och när det handlar om träning så satsar han på avancerad step och spinning, om han inte är ute på landsvägscykling.

”Framtidens smarta kommun och myndighet” närmar sig

Till sist vill vi påminna om Framtidens smarta kommun och myndighet, som genomförs i Stockholm den 5-6 maj. Här är den stora frågan hur den offentliga sektorn ska gå från internt verksamhetsfokus till att bli mer kund- och servicefokuserade. Två av våra medarbetare, Ove Sjöström och Hans Jönsson, är på plats för att presentera aktuella projekt tillsammans med kunder. Missa inte det! Du hittar mer information på www.abilitypartner.se under rubriken Konferenser & kurser.

Nästa gång vi hörs är i sköna maj månad! Ha det så bra tills dess! PS. Och du kommer väl ihåg att anmäla dig till Framtidens smarta kommun och myndighet, men också Offentliga Rummet i början av juni! Vi hoppas att vi ses!

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut