Partille väljer e-arkiv från Ida Infront

8 april, 2015 | Kategori: Press

Ordern på e-arkivet till Partille kommun är ett av de första avropet på SKL Kommentus ramavtal för e-arkiv. Leveransen kommer att omfatta Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.
– Vi vann affären efter en utvärdering som omfattat flera olika aspekter, allt från krav, pris och referenser till användarnas upplevelse av produkten, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. Utvärderingen visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande och att vår produkt står sig väl i konkurrensen.
iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås stad, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.
Partille kommun med cirka 37 000 invånare har som vision att man ska leva mitt i det goda livet. Kommunen har cirka 2 500 anställda.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 890 025, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Sundsvall. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar.

Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.
Varje dag använder 400 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.
Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Indien och Serbien. 2014 uppgick nettoomsättningen till 1 599 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut