Fastighetsmäklarinspektionen väljer iipax one från Ida Infront

17 augusti, 2017 | Kategori: Press

STOCKHOLM 17 augusti 2017 – Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har via sin partner Chas Visual Management fått uppdraget att till Fastighetsmäklarinspektionen leverera dokument- och ärendehanteringssystem som molntjänst baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt iipax one. Avtalstiden är 4 år med optioner på förlängning 4 år ytterligare. Affärsvärdet uppgår till 5,5 MSEK under ordinarie avtalsperiod.

För att uppnå ett effektivt stöd för myndighetens kärnprocesser har Fastighetsmäklarinspektionen tecknat avtal med Ida Infronts partner Chas Visual Management. Avtalet omfattar Ida Infronts produkt iipax one som molntjänst för diarium, dokument – och ärendehantering, styrning, stöd för ekonomihantering och uppföljning av verksamheten. Tjänsten stödjer vidare myndighetens processer och utgör en bra plattform för automatisering av flöden och att i framtiden kunna implementera e-tjänster, e-arkiv, digitala signaturer, webbpublicering m.m.

iipax one är Ida Infronts mobilanpassade produkt för informationshantering hos myndigheter. Med en elegant och användarvänlig design tillsammans med en rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, möjliggör den en hög grad av effektivisering av myndigheters informationshantering.

– Ida Infront har ännu en gång nått framgång med iipax one hos en statlig inspektion. Att Fastighetsmäklarinspektionen väljer vår senaste mobilanpassade produkt iipax one som molntjänst visar att vi har ett stort förtroende hos de statliga myndigheterna, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se


Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut