Norsk Reiselivsforum väljer dokument- och ärendehanteringssystem från Ida Infront

30 mars, 2016 | Kategori: Press

STOCKHOLM, 30 MARS 2016 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har nyligen tecknat avtal med Norsk Reiselivsforum (NRF) i syfte att leverera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem som inkluderar webbanmälan och Mina Sidor. Avtalsvärdet är cirka 3 MSEK över en treårsperiod.

NRF är en privat nämnd med syfte att hantera reserelaterade tvister mellan konsumenter och företag. På uppdrag av Samferdselsdepartementet och Forbrukerrådet i Norge hanterar NRF tvister inom flyg och järnväg (Transportklagenemnda) samt paketresor (Klagenemnda for Pakkereiser).

Lösningen baseras på Ida Infronts egenutvecklade produkt iipax och omfattar en heltäckande och integrerad molntjänst för hantering av tvister, från webbanmälan och Mina Sidor till dokument- och ärendehantering samt stöd för nämndsledamöter. Ida Infronts erfarenheter av att leverera avancerat IT-stöd för tvistehantering till Allmänna reklamationsnämnden i Sverige var avgörande då NRF valde leverantör för deras nya ärendehanteringsstöd.

– ”Det här är givetvis en spännande order med stor potential. Dels är det banbrytande för oss att hantera dokument- och ärendehantering inom tvistehantering i Norge, dels finns det ytterligare cirka 15 tvistenämnder i Norge förutom NRF som är potentiella kunder till en gemensam molntjänst för tvistehantering, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.”

iipax är byggd på över 30 års erfarenhet av informationshantering och kundservice inom den offentliga sektorn och innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säker informationsöverföring samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt och få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, se: www.idainfront.se.

Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.
Varje dag använder 500 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.
Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Addnode Group finns på: www.addnodegroup.com.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut