Musikverket utvidgar stödet i iipax

28 september, 2015 | Kategori: Press

Musikverket använder iipax gällande e-förvaltningsstödjande tjänster för bland annat diarieföring och e-arkiv. De har nu valt att utvidga ärendehanteringssystemet i iipax så att verksamheten för Musikplattformen får en högre nivå av IT-stöd. Detta kommer att leda till en bättre struktur och effektivisering i ärendehandläggningen när nya ärendetyper och processer skapas som förbättrar hanteringen av datainnehållet.

Musikverket delar varje år ut cirka 25 miljoner kronor i bidrag till samverkansprojekt i det professionella musiklivet. Till sin hjälp har de ett av regeringen tillsatt konstnärligt råd med åtta framstående svenska musikpersoner.

”Vi ser fram emot att få det nya systemstödet på plats, det kommer att lyfta handläggningen och göra hanteringen mindre personberoende”, säger Jonas Burman, avdelningschef för Musikplattformen.

Det utökade verksamhetsstödet baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 596 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut