Riksantikvarieämbetet väljer e-arkiv från Ida Infront

26 september, 2016 | Kategori: Press

LINKÖPING 2016-09-26 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har via Pulsen AB fått uppdraget att leverera sin e-arkivprodukt till Riksantikvarieämbetet. Det 3-åriga avtalet, med ett ordervärde på ca 1,5 MSEK, omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som ansvarar för att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. De har ansvar för frågor som rör kulturarv och kulturmiljöer i Sverige, vilket till exempel omfattar kulturlandskap, fornlämningar, kulturmiljöer och kulturföremål.

Riksantikvarieämbetet bedriver från 2014 ett övergripande program, DAP (Digital arkeologisk process) i syfte att skapa en arkeologisk process som resulterar i samordnad fornminnesinformation som ger nytta i hela samhällsbyggnadsprocessen, det vill säga en gemensam infrastruktur för arkeologisk information.

Ida Infront erbjuder Riksantikvarieämbetet ett e-arkiv som kan fungera som ”mellanlagring” till DAP. Mellanlagringen ska långsiktigt kunna lagra slutredigerad information samlat. Denna information ska sedan kunna delges till interna och externa aktörer.

”Vi är glada över att få välkomna Riksantikvarieämbetet som kund till Ida Infront.”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Det här visar på nytt våra produkters starka position på myndighetsmarknaden.”

iipax archive är en produkt från Ida Infront som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt och få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, se: www.idainfront.se.

 Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut