Monday Morning Mail 11/15

14 december, 2015 | Kategori: Monday Morning Mail

God morgon! Det är dags att summera 2015, ett roligt och omväxlande år som har präglats av flera omfattande kundprojekt och en ökande efterfrågan på framförallt e-arkiv. Något annat som har upptagit mycket av vår tid är lanseringen av vår nya produkt – iipax one! Som vanligt rundar vi av året med att höra vad Ida Infronts vd Stefan Jonegård har att säga om detta!

Stefan, när vi ser tillbaka på året så måste vi naturligtvis börja med det som vi har levt med en längre tid, nya iipax one, eller hur…

Absolut! Releasen av iipax one får nog beskrivas som årets händelse. Aldrig förr har vi gjort en så koncentrerad satsning, för den här produktutvecklingen har vi arbetat med i drygt 1,5 år. Och när man väl är framme vid ett av målen, så är det förstås oerhört spännande. Vi presenterade vår nyhet på iipaxdagen den 23 november, i mötet med många av våra kunder. Och responsen var väldigt positiv. Faktiskt finns det ett uttryck som ofta återkommer och det är ”wow”.

Vad är det nya med iipax one?

Jag skulle vilja säga att det innebär en helt ny dimension i sättet att arbeta. Användarna får ett ultramodernt verktyg. Vi har tänkt på dagens användare, men även nästa generation som ställer helt andra krav på hur man hanterar information. iipax one håller ihop hela informationsflödet – från ärendets tillkomst till arkivering. Alla användare från medborgare till handläggare arbetar i samma lösning och man kan välja vilken enhet som helst, såsom datorer, plattor, mobiler eller till och med klockor.

Vad ligger bakom den här satsningen?

Vi ska fortsätta att vara ett av marknadens ledande företag inom informationshantering. För oss är det därför viktigt att lyssna till våra kunder, förstå deras behov men även försöka tänka ett steg till. Förhoppningen är givetvis att detta ska attrahera nya kunder som ställer andra krav på smidighet och tillgänglighet. Det är också en intressant utmaning för oss internt att driva utvecklingen inom informationssamhället, eftersom vi har många myndigheter och kommuner bland våra kunder. Sedan ska vi förstås vara medvetna om att det handlar om ett teknikskifte som måste få ta tid, men vi ser redan nu att intresset är stort.

Varför valde ni att presentera produkten på just iipaxdagen?

Det faller sig förstås naturligt, eftersom många av våra kunder kommer på vår egen kunddag för att höra mer om senaste nytt. Glädjande är att vi fick ett rekordstort deltagande i år och att det också speglade vår kundstruktur inom de olika affärsområdena. Dessutom är det bra att jobba mot ett speciellt datum. Alla på företaget visste vad som gällde – till dess skulle vi vara färdiga med det här delmålet. Så lanseringen på Fotografiska museet i Stockholm blev lyckad, precis som vi hade hoppats på.

Hur har året varit när det gäller nya kunder och affärer?

Som jag ser det har inledningen av 2015 påverkats av den politiska oro som valet 2014 förde med sig. Det sker alltid en ”eftersläpning”, eftersom vi arbetar inom en bransch med långsamma svängningar. Dessutom har många myndigheter avvaktat Statens servicecenter och den utredning som pågår om framtida arkivlösningar. Tyvärr har den dragit ut på tiden, vilket innebär att många myndigheter väntar på besked och vi leverantörer står redo, men vi kommer inte vidare. Vissa större myndigheter har tagit egna beslut, bland annat Polisen, men flera mindre och medelstora väljer att invänta resultatet av det arbete som Statens servicecenter bedriver.

Däremot ser det betydligt ljusare ut på den kommunala sidan, speciellt mot slutet av året. Vi kan glädjas åt nya kunder som vi har berättat om tidigare i nyhetsbrev – bland annat Partille och Kungsbacka. Sedan har vi precis fått ett par nya affärer, Södertälje och Salems kommun, vilket är extra roligt. Dessutom är många avrop på gång och vi inväntar med spänning på svaren. Som det ser ut kommer e-arkivteamet att ha fullt upp.

Något annat som jag tycker är glädjande är vårt utökade kundantal kring LIMS-erbjudandet, som arbetar med stöd för laboratorier. Det handlar bland annat om DNA-profiler och olika slags tester, något som vi tror kommer att växa stort framöver.

Under året har vi haft en ovanligt stor volym till våra befintliga kunder, med omfattande uppdrag, såsom UKÄ, Statens Musikverk och EKN, bara för att ta några exempel. Men det tillkommer nya kunder också. Här vill jag gärna, förutom e-arkivaffärerna som jag räknade upp nyss, också nämna ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) en spännande kund där vi gör en ny diarielösning i iipax.

Och om du blickar framåt, vad tror du om 2016?

Jag tror vi kan se en fortsättning av den utveckling som vi haft i slutet av 2015 – en ökad aktivitet och flera nya upphandlingar med nya affärer som följd. Som ett av de ledande företagen inom våra områden, innebär den ökade efterfrågan också en positiv organisk tillväxt genom nyanställningar. Vi ser även över möjligheten att växa och bredda vårt erbjudande genom förvärv.

Som alltid vill jag tacka våra kunder för ett trevligt år, och ett extra tack till alla som var med och gjorde iipaxdagen till ett lyckat event. Vi ser fram emot att ses nästa år igen! Jag vill också tacka Ida Infronts medarbetare som kan känna en stolthet över vår lyckade produktlansering. Tillsammans har vi tagit ett stort kliv framåt!


Tack Stefan! Och vi återkommer med 2016 års första nyhetsbrev i januari igen!

Till sist – en riktigt God jul och ett Gott Nytt År från oss alla till er alla!

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut