Monday Morning Mail 10/14

17 november, 2014 | Kategori: Monday Morning Mail

God morgon. I Sverige trädde en lag i kraft 2010 om hur man hanterar handlingar från den offentliga förvaltningen – den s.k. PSI-lagen. Rapporter och studier visar att här finns en stor outnyttjad potential. En ökad öppenhet kan på flera sätt främja demokratin, bidra till ökad tillväxt med upp till 10 miljarder kronor och minska risken för oegentligheter i offentlig förvaltning.

Därför är det extra spännande att vi nu har startat ett projekt tillsammans med Linköpings kommun och avdelningen för informatik vid Linköpings universitet. Projektet går under namnet NODS (National Open Data Service). Tanken är att NODS ska hjälpa kommuner att sprida den information som kan och bör vara offentlig genom s.k. öppna data.

Nationell Tjänst för öppna data – NODS

I vårt land finns en ambition att offentlig sektor ska vara så transparent som möjligt. Därför är öppenhet och tillgänglighet en central del i den digitala agendan. Men de flesta kommuner har inte tillräckliga resurser och kunskap för att i egen regi arbeta fram och göra informationen tillgänglig. Man har inte heller möjlighet att utveckla och förvalta de tekniska plattformar som krävs.

NODS går ut på att utveckla en tjänst och en prototyp som underlättar för kommuner att tillhandahålla öppna data i en gemensam nationell lösning. På så sätt kan man öppna upp innovationsprocessen och göra externa lösningar möjliga. Projektet vill också tydliggöra principer för hur man väljer ut vad som ska vara öppna data och hur de kan visualiseras på ett lättillgängligt sätt. De lärdomar som dras i projektet kommer förhoppningsvis att vara till stor nytta i framtiden när det handlar om att utveckla användarvänliga och innovativa tjänster.

Projektet pågår under 18 månader och finansieras till stor del av Vinnova genom Tjänstelyftet – Innovationsprojekt.

Utvecklingsprojekt i samarbete med studenter

Ett annat aktuellt projekt är att vi har knutit till oss en grupp med studenter vid Linköpings universitet, som gör ett arbete hos oss som en del i utbildningen. Deras uppgift är att ta fram ett verktyg, en applikation, för att förenkla konfigurationen av iipax. I förlängningen ska det leda till att systemadministratörer hos våra kunder ska kunna skapa och justera sin konfiguration på ett smidigt sätt. Det kommer dessutom vara en hjälp för våra egna kundprojekt, att snabbare sätta stöd för nya processer. Vi på Ida Infront uppskattar alltid ett nära samarbete med högskolor och studenter. Därför känns det extra bra att vi kan ge dem en meningsfull uppgift, som de kan genomföra på bästa sätt inom ramen för sin utbildning.

Spännande exjobb hos oss!

Och när vi ändå är inne på det här området, vill vi passa på att nämna möjligheten att göra ett intressant och utvecklande exjobb på Ida Infront. Just nu har vi flera förslag som du kan läsa mer om på www.idainfront.se under knappen Karriär. För oss som företag är det alltid viktigt att utreda och utvärdera om olika nya tekniker är relevanta för våra produkter och lösningar. Och för dig som student kan det öppna upp möjligheter för en framtida karriär hos oss. Välkommen att kontakta vår HR-specialist Jenny Tingéus, 013-37 37 00, om du vill veta mer.

I nästa nummer av Monday Morning Mail rundar vi av 2014 tillsammans med vår vd Stefan Jonegård. Vi hörs då! Ha det så bra tills dess!

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut