MMM december 2023: Anna har ordet

9 februari, 2024 | Kategori: Monday Morning Mail

Anna har ordet

När jag fick möjlighet att avrunda med fjolårets sista Monday Morning Mail hade jag knappt tillbringat några veckor här på Ida Infront. Nu, när jag reflekterar över mitt första år i företaget, som vd, inser jag att mycket har hunnit hända.

Året började förstås med fokus på att lära känna bolaget, dess olika processer och strukturer samt givetvis alla människor som arbetar här. Jag känner tacksamhet över att alla gjorde det enkelt för mig att introduceras och komma in i gemenskapen.

Väl varmare i kläderna satte jag mig, tillsammans med mitt närmsta team, och resonerade kring mål och riktning för Ida Infront. I en bransch där utvecklingen går i en rasande takt, behövde vi se över vår vision och vårt syfte. Vad kan vi egentligen bidra med genom vår samlade erfarenhet och kunskap? Många, långa och värdefulla diskussioner ledde till slut fram till en förändrad affärsstrategi med fokus på långsiktighet med bland annat förändrade leveransmodeller som ger våra kunder mer förutsägbarhet och ökad flexibilitet.

Att vara en del av den digitala transformationen av Sverige och bidra till att skapa säkra, effektiva och hållbara lösningar för offentlig sektor har varit en oerhört inspirerande upplevelse. Under året har jag haft förmånen att leda Ida Infront där vi alla arbetar mot samma vision – att driva utvecklingen av nästa generations hållbara informationssamhälle.

Att ha kunder inom offentlig sektor innebär ett extra ansvar, och vårt mål är att leverera lösningar som inte bara effektiviserar processer utan också skapar ett tillgängligt och öppet samhälle genom hållbar digital infrastruktur. Jag är oerhört stolt över Ida Infronts position på marknaden som ett väletablerat IT-bolag med en stabil ekonomi och en lång historik.

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) har varit centralt för oss att följa under 2023. Framför allt har AI blivit alltmer integrerat i såväl företagsprocesser som produkter. Under 2024 fortsätter vi att utforska den enorma potentialen hos AI. Vårt fokus kommer att ligga på att automatisera processer, förbättra kundupplevelsen och öka övergripande effektivitet.

Som vd ser jag med spänning fram emot alla de nya möjligheter som nästa år kommer att bjuda på. Vi fyller 2024 dessutom 40 år som företag inom techbranschen, vilket är en milstolpe vi ser fram emot att fira tillsammans med våra kunder och partners samt internt.
Vi kommer att fortsätta vara drivande och nyfiket tillämpa ny teknik inom digitalisering för att skapa lösningar som inte bara möter dagens behov utan som också är hållbara över generationer och möjliggör en bättre vardag för människor.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, kunder, partners och branschkollegor för ett roligt och givande år. Jag hoppas ni får en fin ledighet med en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/Anna Thörnlund, vd

Anna Thörnlund, vd Ida Infront
Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut