Ida Infront levererar e-arkiv till Kristianstads kommun

23 augusti, 2018 | Kategori: Press

LINKÖPING 23 augusti 2018 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Kristianstads kommun om leverans av ett e-arkiv. Avtalet har tecknats för fyra år och omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

”Genom upphandlingen av en e-arkivlösning tar vi ytterligare ett viktigt strategiskt steg i vår digitalisering. Valet föll på Ida Infronts lösning som efter omfattande utvärdering visade sig bäst motsvara våra behov och förväntningar.”, säger Martin Ranstorp, IT-chef på Kristianstads kommun.

”Vi välkomnar varmt Kristianstads kommun till den stora grupp av kommuner som nu använder iipax archive. Vi ser att iipax archives omfattande funktionalitet lett till att vi vunnit ytterligare en upphandling. Utvärderingen visar att produkten är väl positionerad på marknaden.”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås Stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, Härnösands kommun, Kungsbacka kommun, Helsingborgs stad, Motala kommun, Södertälje kommun, Salems kommun, Söderköpings kommun, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag ca 100 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut