Dynamic Code väljer DNA-system från Ida

28 januari, 2015 | Kategori: Press

Dynamic Code väljer DNA-system från Ida Infront för hantering av ärendeflöden

Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har fått en order från Linköpingsföretaget Dynamic Code för att hantera deras ärendeflöden för DNA-analyser. Detta innefattar bland annat så kallade LIMS-system för integrationer, ärendehantering samt analyser inom släktskapsbestämning och konsumenttester.

Dynamic Code erbjuder professionella tjänster som bygger på modern DNA-teknik och molekylärbiologi i laborativa rutinanalyser. Exempel på bolagets produkter är släktskapsbestämning i migrationsfrågor och familjeutredningar hos kommuner samt hälsotester för konsumenter, vilka säljs på apotek. Dynamic Code har efterfrågat en trygg leverantör av ett säkert system för att öka effektiviseringen av provsvarshanteringen. Målsättningen är att möta den allt större efterfrågan i Europa.

”Vi är mycket glada och stolta över att Dynamic Code har valt LIMS-system från oss”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Det här är ännu ett steg på vår väg att bli en av de ledande leverantörerna i Norden när det handlar om DNA och LIMS. Nu ser vi alla fram emot ett intressant och framgångsrikt samarbete.”

Lösningen baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut