Ida Infront fortsätter e-arkivera åt Trafikverket

7 december, 2015 | Kategori: Press

Stockholm 2015-12-07 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått förlängt förtroende att leverera e-arkivtjänst till Trafikverket. Tjänsten omfattar drift, förvaltning och support av Trafikverkets centrala e-arkiv. Uppdraget har ett ordervärde på cirka 12 MSEK under två år.

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för Sveriges transportsystem med vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Trafikverket använder sedan 2011 Ida Infronts e-arkivtjänst för att arkivera digital information från olika verksamheter inom myndigheten, och göra den tillgänglig för Trafikverkets medarbetare.

– ”Det är naturligtvis alltid glädjande att få förnyat förtroende från en viktig kund.”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Det efterfrågas alltmer tjänster av det här slaget, och då är det bra att kunna visa på vår förmåga att kunna leverera. Att Trafikverket väljer att ytterligare en gång förlänga avtalet med oss befäster både vår leveransförmåga och position på området.”

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut