Revisorsinspektionen väljer iipax one från Ida Infront

23 oktober, 2017 | Kategori: Press

STOCKHOLM 23 oktober 2017 – Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har via sin partner Pulsen fått uppdraget att till Revisorsinspektionen leverera dokument- och ärendehanteringssystem med diarium för verksamhetsstöd baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt iipax one. Avtalstiden är 4 år med option på förlängning 2 år ytterligare. Affärsvärdet uppgår till ca 5 MSEK under ordinarie avtalsperiod.

Revisorsinspektionen har tecknat avtal med Ida Infronts partner Pulsen för att erhålla ett system som hanterar och förvaltar dokument och ärenden under hela deras livscykel från det att ett dokument skapas eller kommer in – till slutarkivering eller gallring. Systemet stödjer myndighetens processer samt har möjlighet till att utveckla framtida behov av e-tjänster, e-arkiv, digitala signaturer, automatiserade flöden, webbpublicering med mera.

iipax one är Ida Infronts mobilanpassade produkt för informationshantering hos myndigheter. Med en elegant och användarvänlig design tillsammans med en rik funktionalitet anpassad för olika typer av enheter såsom dator, surfplattor och mobiler, möjliggör den en hög grad av effektivisering av myndigheters informationshantering.

– Ida Infronts produkt iipax one röner just nu mycket stora framgångar hos statliga myndigheter. Vår satsning på vår senaste mobilanpassade produkt iipax one har gett oss ett betydande försprång på den statliga marknaden. Vi välkomnar varmt Revisorsinspektionen som kund i sällskap av en rad inspektioner som anslutit sig till vår iipax-familj, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet för revisors- och revisionsfrågor. Myndighetens huvuduppdrag är att ansvara för att god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt och att säkerställa tillgången nationellt till kvalificerade revisorer.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 80 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut