Helsingborg stad väljer att ge iipax archive förnyat förtroende

3 juli, 2024 | Kategori: Press

LINKÖPING, 27 juni 2024 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har vunnit en upphandling med Helsingborg stad och får förnyat förtroende och ska leverera e-arkiv, iipax archive, med tillhörande konsulttjänster.

Genom detta avtal kommer Ida Infront att leverera en robust och hållbar lösning för långtidsbevarande av digital information till Helsingborg stad. Avtalet omfattar bland annat införande, applikationsunderhåll där uppgraderingar ingår, utbildning samt support och kundstöd.

Det är väldigt roligt att en redan befintlig kund väljer att fortsätta med iipax archive. Helsingborg stad är en kund som ligger i framkant när det gäller e-arkivering. De är en viktig referens för Ida Infront. Vi ser fram emot att leverera vår senaste version till Helsingborg stad, säger Tina Engström, affärsområdeschef på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Den erbjuds både som abonnemang och som tjänst. Några exempel på kunder är Stockholms stad, Borås stad, Lerums kommun, Linköpings kommun, 22 kommuner i E-arkiv Mitt, 13 kommuner i e-arkiv Väst, Tyresö kommun, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Helsingborgs stad, Solna stad, Skolverket, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket och hos rättsvårdande myndighet.
Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv ärendehantering.

För mer information vänligen kontakta:

Tina Engström, Affärsområdeschef Ida Infront AB
Tel: 070-528 14 65, e-post: tina.engstrom@idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut