Nyheter

28 april, 2015 | Kategori: Nyheter

Framtidens smarta kommun och myndighet 2015 Ida Infront deltar i Framtidens smarta kommun och myndighet 2015 genom att finnas på plats båda dagarna och framförallt 5 maj presentera två praktikfall: 14:50 Att ta ett helhetsgrepp och digitalisera hela verksamheten för ökad effektivitet och bättre service. Under det här anförandet får du höra mer om hur Ida…

Läs mer

6 februari, 2015 | Kategori: Nyheter

Nya funktioner Ärendehantering Enklare att se var i processen mitt ärende är genom att visa väg till aktuell aktivitet i kartvisaren. Genomförda aktiviteter markeras i den grafiska visningen av kartan. e-arkiv Förutom en lista över alla arkivvårdsaktiviteter finns ni möjlighet att navigera i arkivredovisningen fram till de olika aktiviteterna. När man skapar arkivvårdsaktiviter kan man…

Läs mer