Rättsmedicinalverket väljer iipax från Ida Infront

3 maj, 2017 | Kategori: Press

LINKÖPING 3 maj 2017 – Ida Infront har via sin partner Pulsen fått uppdraget att till Rättsmedicinalverket leverera RIF Transporttjänst baserat på Ida Infronts integrationsplattform iipax communication. Affärsvärdet uppgår till 1 MSEK under 3 år.

Regeringen har gett rättsväsendets myndigheter i uppdrag att digitalisera brottmålshanteringen. Det innebär att ett brottmålsärende ska gå digitalt genom hela rättskedjan och det ska vara spårbart hela vägen. Detta är ett omfattande arbete som inbegriper alla rättsvårdande myndigheter, vilka går under namnet Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). Ida Infronts uppdrag är att bygga en tjänst som kallas RIF Transporttjänst för Rättsmedicinalverket.

RIF Transporttjänst har till uppgift att digitalt koppla ihop Rättsmedicinalverkets interna system med andra rättsvårdande myndigheters system. Detta är en vital del i det digitaliseringsarbete som pågår hos Rättsmedicinalverket.

Nu genomför vi nästa steg i vår IT-strategi, nämligen fördjupad digital kommunikation med våra samarbetsmyndigheter. Visionen är en papperslös, rättssäker och kostnadseffektiv lösning för medborgarna, säger Stefan Lundmark, IT-chef på Rättsmedicinalverket.

RIF Transporttjänst utvecklas på Ida Infronts integrationsplattform iipax communication. Tjänsten levereras som ett fastprisuppdrag, inklusive licenser med option på support- och utvecklingstjänster.

–  Ida Infront har en mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter. Att Rättsmedicinalverket väljer iipax för en så vital del i sitt digitaliseringsarbete visar att vi är starkt etablerade på vår marknad, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. De ger tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika rättsfall.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 75 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en digitalsmart produkt. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut