Monday Morning Mail – special – Tema Indien

7 maj, 2018 | Kategori: Monday Morning Mail

God morgon. Från lugnet och stillheten på våra svenska gator, till ett myllrande, vänligt och mer högljutt folkliv. Den kontrasten kan Ida Infronts linjechef Håkan Enerbäck berätta mer om efter tre veckors vistelse i Indien. Ida Infront har nämligen etablerat ett kontor i Mumbai och Håkan är en av dem som varit med och  utvecklat  den nya verksamheten.

”Det är mycket nu”… Ja, så brukar vi ofta beskriva läget i våra nyhetsbrev. Vi verkar på en expansiv marknad, där efterfrågan på våra produkter och lösningar ständigt ökar. Sveriges myndigheter och företag ställer höga krav utifrån omvärld och egen verksamhet, vilket Ida Infront svarar upp emot. Samtidigt strävar vi efter att hålla högsta tänkbara kvalitet och måluppfyllelse till alla våra kunder. En av våra lösningar har varit att etablera ett kontor i Indien. Ett spännande steg, som Håkan Enerbäck vet det mesta om.

Håkan, du har nyligen varit en längre tid i Indien. Berätta varför?

2016 tog Ida Infront beslutet att starta upp ett kontor i Indien, för att kunna vara ännu mer konkurrenskraftiga när det handlar om stora affärer som kräver mycket utveckling. Det är också ett sätt att hålla en hög service- och kvalitetsnivå till våra befintliga kunder, i och med att vi får fler skickliga resurser. Vårt systerbolag Technia hade redan genomfört den här satsningen på plats, vilket gjorde steget lättare för vår del. Det fanns bland annat en infrastruktur som vi kunde dra nytta av och vi samarbetar med Addnode India där våra Ida-konsulter formellt är anställda.

För ett år sedan var jag där för att lära känna våra indiska kollegor i team Communication och se hur de arbetar. Senaste resan hade samma syfte – att våra möten ska skapa en smidig samverkan. Skillnaden den här gången är att jag, förutom att vara projektledare, nu även är linjechef för de indiska konsulterna. Så jag träffade samtliga för att se vad som hänt och händer framöver. Jag hade utvecklingssamtal, deltog på Addnode India Universitys stora kickoff med över 100 personer och träffade de olika bolagen. Det var återigen en fantastisk upplevelse, som bidrar till vårt allt mer intressanta samarbete.

På vilket sätt är samarbetet intressant?

Indien är världens största IT-exportör. Här finns oerhört mycket kompetens och resurser. Men det handlar om att hitta ett bra arbetssätt, som får alla att känna sig trygga och säkra i sin roll. För visst finns det initialt en tröskel att ta sig över, men när man väl gjort det så kan vi alla upptäcka hur värdefullt och utvecklande det är. Det har tvingat oss att tänka igenom våra arbetsprocesser och jag upplever att vi har blivit ännu mer professionella. Förutom att satsningen gynnar våra kunder, så ser jag det som en kick och en möjlighet till vidareutveckling för oss alla.

Hur var det att jobba i Indien några veckor?

Att få möjligheten att möta en annan kultur på nära håll är otroligt berikande. Företagskulturer skiljer sig åt och vi tänker på olika sätt. Men i grund och botten handlar allt om kommunikation, att på ett ärligt och öppet sätt närma oss varandra för att förstå och veta hur vi ska agera.

När man befinner sig där är arbetet en del. Den andra delen är allt man upplever runt omkring. Jag valde att gå till jobbet och passerade en grönsaksmarknad varje morgon. Dofterna, färgerna, smakerna… det är intryck som sitter kvar. Likaså de trånga gränderna, myllret och intensiteten. Människor är oerhört vänliga. Vart jag än rörde mig så möttes jag av ett varmt välkomnande. Kontrasten till lugnet hemma i Sverige är minst sagt stor.

Och vad händer nu?

Just nu pågår en analys av vårt första år av Indien. Jag genomför en mängd intervjuer i olika team. Därefter ska svaren sammanställas och analyseras, vilket ger oss en bild av vad som är bra och vad vi behöver förändra eller utveckla. Idag har vi åtta medarbetare på plats i Indien och ett par till är på ingång. Sedan får vi helt enkelt se hur planerna ser ut. Men en sak känns allt mer säker – vi är i Indien för att stanna!


Våra medarbetare i Indien

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut