Ida Infront får förnyat förtroende

19 november, 2015 | Kategori: Press

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått förnyat förtroende att förvalta och vidareutveckla myndighetens olika implementationer av ärendehanteringsplattformen iipax. Affären har ett ordervärde på cirka 10 MSEK över ett år med option på förlängning ytterligare två år.

Myndigheten använder sedan många år Ida Infronts ärendehanteringsplattform iipax för ett antal olika applikationer. Gemensamt för alla systemen är mycket stora krav på säkerhet, spårbarhet, robusthet och prestanda. Myndigheten använder en option att förlänga befintligt avtal för konsulttjänster avseende förvaltning och vidareutveckling av myndighetens olika implementationer av ärendehanteringsplattformen iipax.

”Vi ser det som mycket glädjande och är stolta över att myndigheten har gett Ida Infront förnyat förtroende att bistå dem i vidareutvecklingen av de mycket samhällskritiska applikationerna”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Applikationerna hos myndigheten bygger på ärendehanteringsplattformen iipax som innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säker informationsöverföring samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson, CFO och IR-ansvarig, Addnode Group AB
Tel + 46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Ida Infront

Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB, en börsnoterad koncern som 2014 omsatte 1 596 MSEK. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se.

Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 500 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. Vi är 1 150 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2014 uppgick nettoomsättningen till
1 599 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut