Helsingborgs stad väljer e-arkiv från Ida Infront

30 augusti, 2016 | Kategori: Press

LINKÖPING DEN 30 AUGUSTI. Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Helsingborgs stad avseende en leverans av e-arkiv som produkt. Det treåriga avtalet, med ett initialt ordervärde på ca 1,2 MSEK, omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

  • ”Digitaliseringen ökar rekordartat och vi står inför en utveckling av stor betydelse för vårt samhälle. Helsingborgs stad arbetar aktivt med den ökade digitaliseringens möjligheter och ser e-arkivet som ett bra sätt att möta utvecklingen. För oss är nyttan med e-arkivet att långsiktigt säkra stadens informationsförsörjning och säkerställa att stadens invånare även i framtiden har god tillgång till information”, säger Alenka Cernec, projektledare på Helsingborgs stad.
  • ”Det mycket glädjande att få välkomna Helsingborgs stad som ännu en kund till Ida Infront. Vår egen programvaruprodukt, iipax archive, visar återigen sin konkurrenskraft på den svenska kommunmarknaden”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Partille kommun, Kungsbacka kommun, Södertälje kommun, Salems kommun, Borås stad, Migrationsverket, Trafikverket och Polismyndigheten.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se


Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Oslo. Ida Infront AB är en del av Addnode Group AB. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt och få lönsamhet i sina investeringar. För mer information, se: www.idainfront.se.


Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.

Varje dag använder 500 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Addnode Group finns på: www.addnodegroup.com.

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut