LINKÖPING, 13 december 2019 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått tilldelningsbesked från Göteborgs Stad – Förvaltningen Regionarkivets upphandling av e-arkiv. Tilldelningen gäller Ida Infronts e-arkiv-produkt iipax archive och omfattar 4 år med option på ytterligare 4 år. Uppskattat värde av upphandlingen för hela kontraktets löptid, inklusive eventuella förlängningsperioder, beräknas till 12 MSEK.

Regionarkivet är slutarkiv för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Tilldelningen avser en e-arkivlösning baserad på iipax archive för bevarande av elektroniska handlingar och omfattar ett helhetsansvar dels för att implementera och konfigurera systemet men även för att förvalta systemet, innefattande support, underhåll, vidareutveckling m.m.

Avropet har skett genom SKL/Kommentus ramavtal e-arkiv 2016. I enlighet med lagen om offentlig upphandling följer en avtalsspärr om 10 dagar efter tilldelningsbeslutet innan avtal kan tecknas.

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering. iipax archive finns hos en lång rad kommuner och myndigheter men även hos privata bolag.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se

Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag över 100 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se

ttp

december 13th, 2019

Posted In: Press

Etiketter:, , , , ,