Vi är våra värderingar

Ida-kulturen utmärks av sex värderingar. I dem hittar du våra styrkor, det vi står för. I vissa fall kanske vi inte har nått hela vägen fram, men vi jobbar på det. Läs mer om våra värderingar för att få en bild av vilka vi är och vill vara!

Stolthet

”Vi tycker att det är viktigt att vår verksamhet har andra mål än att bara tjäna pengar.”

Ida Infront skapar inte bara IT-lösningar. Vi hjälper till att bygga ett bättre samhälle! Med hjälp av våra lösningar kan offentlig förvaltning spara pengar, vilket frigör resurser till andra samhällsnyttiga funktioner. Det kan vara stöd åt behövande, bättre miljö eller ett tryggare samhälle. Det är vi stolta över!

Laganda

”Nya medarbetare möts av en öppen, välkomnande och hjälpsam attityd. Det är lätt att prata med alla, oavsett position och titel.”

På Ida Infront finns en stark laganda. Det har alltid varit så, och vi värnar om den traditionen. Klimatet är prestigelöst och vi ställer upp för varandra. Det ser vi som en av våra största tillgångar. Här finns plats för stjärnspelare, men laget är alltid överordnat individen. Vi är helt enkelt ett starkt lag!

Tankeledare

”Vi är i ständig rörelse och lyhörda inför förändringar i vår omvärld. Vi vet vart våra kunder är på väg och vad de behöver för att möta framtidens utmaningar.”

Vi vill vara tankeledare och bäst på det vi gör. Som tankeledare gör vi smarta lösningar åt våra kunder, samtidigt som vi är med och påverkar hur de tänker kring sin verksamhet. Vi prioriterar innovations- och förbättringsarbete. Och vi har en arbetsmetodik som främjar vidareutveckling och lärande.

Ansvar

”Engagemang och ansvar utmärker våra medarbetare. Som kollega och kund kan man känna sig trygg med att vi löser de uppgifter vi har åtagit oss.”

Våra kunder har gett oss det stora förtroendet att leverera viktiga och verksamhetskritiska lösningar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt förutsättningar för att leva upp till det ansvaret. Det gör vi genom att ha ett arbetsklimat där alla kan påverka, ifrågasätta, förstå helheten, mål och förväntningar. Vi har också en positiv människosyn och väljer att visa tillit och ge förtroende.

Kvalitet

”Vi är måna om vårt goda rykte. Det är avgörande för vår framgång. Alla medarbetare ska känna samma sak – vi kan stå för det vi gör.”

Ida Infront står för kvalitet, i allt vi gör! Våra kunder kan alltid lita på våra lösningar. Och vi själva kan känna tillfredsställelse och stolthet över vårt arbete. Kvalitetstänkandet ska genomsyra hela arbetsprocessen, i varje moment. Det lönar sig i längden.

Glädje

”Människor som har roligt på jobbet och känner glädje i det de gör blir mer engagerade och presterar bättre. Glädje bidrar helt enkelt till att vi når våra mål.”

Det ska vara roligt att jobba hos oss! Det ska även vara roligt att jobba med oss! Båda aspekterna är lika viktiga. Här möter man dagligen människor att inspireras och lära sig av. Vi bryr oss om varandra, har ett starkt engagemang och kul på jobbet.

Dela sidan: