Ida-stipendiet

Varför?

Vi på Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med vår egen produkt iipax. Att vara tankeledare inom det vi gör och att alltid sträva efter att leverera lösningar som effektiviserar samt förenklar samhället, har sedan starten varit vår mission. 

I detta arbete ser vi också hur IT-branschen är, idag och framöver, i stort behov av kompetent arbetskraft. För att bidra till samt uppmuntra de studenter som delar vår entusiasm om effektiva digitala lösningar och som önskar få hjälp att utveckla sin idé, har vi valt att instifta Ida-stipendiet. Två stipendium, om 15 000 kr vardera, delas ut till studerande vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt Tekniska högskolan i Linköping.

Följande beskrivning är vägledande för ansökan av stipendium.

 

Ansökningsprocessen

Behörig att söka
  • Behörig att söka Ida-stipendiet från Ida Infront AB ska vid ansökningstillfället vara registrerad programstudent vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm alternativt vid Linköpings universitet.
  • Ida-stipendiet kan ges till en enskild student eller till en grupp studenter för genomförande av en gemensam aktivitet.
Allmänna kriterier
  • Som underlag för ansökan ombeds sökanden använda formuläret och sedan skicka ansökan via formuläret på denna webbsida.
    Vänligen notera att en väl presenterad ansökan kan ha högre chans att erhålla Ida-stipendiet då detta ger juryn mer och större förståelse för idén.
  • Ett erhållet Ida-stipendium kan inte, av stipendiaten, överlåtas till en annan person/grupp, även om syftet för stipendiets utnyttjande är detsamma, utan att dessförinnan ha erhållit medgivande av Ida Infront.
  • Tidigare erhållna stipendier utgör inte hinder för nya stipendier om kraven i övrigt är uppfyllda.
  • Ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdagen behandlas inte.
Bedömning av ansökan

Vi på Ida Infront vill hjälpa till att realisera och främja idéer som ligger i linje med vår mission om digital effektivisering. Juryn kommer att bedöma ansökningar efter följande utgångspunkt:

Idén ska bedömas vara av intresse samt nytta för den tänkta målgruppen och/eller marknaden. Den skall också stå för nytänkande samt vara realistisk och genomförbar.

Stipendieutdelning 2021

 

Stipendieutdelning 2020

 

Ansök här

Ansökan öppnar efter sommaren 2022.

Vid frågor, vänligen kontakta Rebecka Spiik via ida.stipendiet@idainfront.se eller +46703-56 56 51

    Dela sidan: