Till vanlig hemsida >

Det handlar egentligen inte om
kryptering, nyckelhantering och
elektroniska certifikat.

Det handlar om trygghet
och personlig integritet.

iipax communication

Du vill säkert flytta information över internet.
Det är viktigt att informationen kommer från rätt avsändare och att den inte förvanskas på vägen. Kanske behöver du även digitala signaturer. Då väljer du säkert iipax communication.

Säker kommunikation

Mer och mer information flyttas idag mellan system internt inom organisationer, men även externt mellan olika parter. Det finns stora fördelar om infomationsutbytet sker elektroniskt och på ett smidigt och säkert sätt. I och med Internets framväxande finns det idag en infrastruktur för informationsöverföring som är tillgänglig för alla och till en ringa kostnad. Den information som utväxlas tenderar att bli mer och mer känslig och många har behov av en mekanism utöver det som idag erbjuds som standard för informationsöverföring.

 

Katalog

iipax communication använder PKI (public key infrastructure) för att säkerställa att information kommer till rätt mottagare och att mottagaren kan vara säker på att avsändaren är den han utger sig för att vara. Utöver vanliga överenskommelser om informationsutbyte hanterar iipax communication även elektroniska sådana. Sändare och mottagare utbyter certifikat som innehåller information om vilken typ av data som skall utväxlas.

 

Enkelt

För att uppnå säker kommunikation krävs normalt ganska mycket av aktörerna, men med iipax communication så löser man dessa svårigheter på en gång. De system som utväxlar informationen behöver inte omarbetas eller justeras. På mycket kort tid och till mycket rimliga kostnader kan man sammankoppla system på ett säkert sätt med iipax communication. I de fall information behöver omformateras eller omstruktureras sker även detta i iipax comunication, så att system som annars inte är kompatibla kan kommunicera med varandra. Flera system kan använda samma iipax communication-installation och på så sätt får man en kontroll på all inkommade och utgående trafik. I de fall där det är viktigt så kan information spåras och lagras i iipax communication. I och med detta kan man spåra och övervaka vilken information som lämnats och mottagits. Detaljerad loggning finns för att kunna säkerställa tidpunkt och informationsinnehåll för skickad och mottagen information.

 

Kopplingar

Det finns ett flertal "adaptrar" till standardsystem så att integrationen med befintliga system görs enkelt. Utöver dessa finns integrationsmöjligheter som gör att alla system kan använda iipax communication. iipax communication bygger på befintliga standarder och uppfyller även Statskontorets specifikation på hur myndighets-information skall utbytas på ett säkert sätt, det så kallade SHS-protokollet (Spridnings- och Hämtningssystem).

 

Produktbroschyr

iipax communication (PDF)

Referenser

  • Försäkringskassan
  • Skatteverket
  • Polismyndigheten
  • Åklagarmyndigheten
  • Domstolsverket
  • Brottsförebyggande rådet
  • Alecta
  • Nordea
  • Collectum