Till vanlig hemsida >

Det handlar egentligen inte om
ärenden, dokument och processer.

Det handlar om att överträffa
kundens förväntningar.

iipax permission

Med iipax permission får du ett process-orienterat verktyg för att stödja de processer som är unika för just din organisation eller din verksamhet, d v s dina kärnprocesser. I iipax permission har vi samlat de funktionella grundstenarna för alla dessa applikationer, dokumenthantering, processtöd, registervård och ärendehantering. Allt detta integrerat och integrerbart med din befintliga IT-infrastruktur.

Dokument och Ärendehantering

Med iipax permission får du ett processorienterat verktyg för att stödja de processer som är unika för just din organisation eller din verksamhet, d v s dina kärnprocesser. Detta har tidigare normalt gjorts med specialbyggda applikationer som med tiden skapat en stuprörsarkitektur. I iipax permission har vi samlat de funktionella grundstenarna för alla dessa applikationer, dokumenthantering, processtöd, registervård och ärendehantering. Allt detta integrerat och integrerbart med din befintliga IT-infrastruktur. Du kan återanvända användardatabaser, applikationsservrar, databaser, men låt iipax permission vara plattformen för dina verksamhetsprocesser och din generella informationshantering.

 

Fokus på processen

Många produkter för genomgripande informationshantering fokuserar på ostrukturerad information d v s dokument, ljud och bild. Med genomgripande menas att hela organisationen behöver dela information och processer. iipax permission fokuserar på de processer och det arbete som görs för att framställa och förädla både ostrukturerad och strukturerad information, d v s förutom dokument även register, kataloger och renodlade databaser. Att få allt detta att hänga samman är krävande och därför finns iipax permission. Det arbete som krävs för att få allt att hänga samman är motiverat då det ger översikt, effektivitet, förutsägbarhet och kvalitet i de viktiga processer som utgör organisationens kärnverksamhet, d v s de tvärfunktionella processerna. Det är med dessa processer som organisationen kan spara stora pengar och differentiera sig mot eventuella konkurrenter.

 

Ärenden

För att underlätta införandet av IT-stöd för övergripande informationshantering erbjuder iipax permission ett unikt ärendebegrepp som motsvarar de cirkulationsmappar som används i den traditionella pappersvärlden. Det är ohanterligt att skicka lösa dokument, utdrag och formulär utan dessa bör samlas översiktligt i ärenden. Till ärenden kopplas också de processer som på effektivaste sätt genomför ärendet.

 

Besparing

Om du vill ha en dokumentorienterad plattform för genomgripande informationshantering för dina stödprocesser finns många produkter att välja på. Vill du ha en plattform för att effektivisera och integrera dina unika kärnprocesser med övrig verksamhet bör du välja iipax permission. Med effektivisering av stödprocesser kan du spara pengar, med effektivisering av kärnprocesser kommer du tjäna pengar, öka din konkurrenskraft och möjliggöra höjning av kvalitet och service.

 

Produktbroschyr

iipax permission (PDF)

Referenser

 • Allmänna reklamationsnämnden
 • EKN
 • Folkhelseinstituttet
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Kammarkollegiet
 • Musikverket
 • Nationellt forensiskt centrum
 • Naturvårdsverket
 • Polismyndigheten
 • Statens haverikommission
 • Statens fastighetsverk
 • Universitetskanslersämbetet
 • Universitets och högskolerådet
 • Universitetet i Tromsö