Till vanlig hemsida >

iipax produktfamilj

Produktfamiljen iipax innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument-och ärendehantering och elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag.

Välkommen till iipax värld!

Produkter

iipax produktfamilj består av produkter för olika områden, de fungerar lika bra enskilda som i en helhet. Produkterna kan givetvis kombineras valfritt och tillsammans med andras produkter och lösningar.

 

iipax receiver

 

iipax receiver

Med iipax receiver kan man på ett mycket enkelt och snabbt sätt tillhandahålla webbtjänster som kräver att kunden identifierar sig. 

 

 

iipax permission

 

iipax permission

Processorienterad regelstyrd verk-samhetskritisk ärendehantering med diarieföring och dokumenthantering. 

 

 

 

 

iipax communication

 

iipax communication

Du vill säkert flytta information över internet. Det är viktigt att informationen kommer från rätt avsändare och att den inte förvanskas på vägen. Kanske behöver du även digitala signaturer. Då väljer du säkert iipax communication.

 

 

iipax archive

 

iipax archive

I och med allt större mängder elektronisk information, ökar vikten av att kunna arkivera det elektroniska materialet. iipax archive är konstruerat för stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv. 

 

 

 

Nyheter iipax


Nyheter i iipax 5.6
9 juni 2015
Nyheter i iipax 5.5
6 februari 2015
Version 5.4 av iipax
21 augusti 2014
iipax på Sveriges största ramavtal
10 februari 2014
Nyhetsarkiv