Till vanlig hemsida >

Monday Morning Mail 10/14

 God morgon. I Sverige trädde en lag i kraft 2010 om hur man hanterar handlingar från den offentliga förvaltningen – den s.k. PSI-lagen. Rapporter och studier visar att här finns en stor outnyttjad potential. En ökad öppenhet kan på flera sätt främja demokratin, bidra till ökad tillväxt med upp till 10 miljarder kronor och minska risken för oegentligheter i offentlig förvaltning.

 

Därför är det extra spännande att vi nu har startat ett projekt tillsammans med Linköpings kommun och avdelningen för informatik vid Linköpings universitet. Projektet går under namnet NODS (National Open Data Service). Tanken är att NODS ska hjälpa kommuner att sprida den information som kan och bör vara offentlig genom s.k. öppna data. 

 

Nationell Tjänst för öppna data - NODS

I vårt land finns en ambition att offentlig sektor ska vara så transparent som möjligt. Därför är öppenhet och tillgänglighet en central del i den digitala agendan. Men de flesta kommuner har inte tillräckliga resurser och kunskap för att i egen regi arbeta fram och göra informationen tillgänglig. Man har inte heller möjlighet att utveckla och förvalta de tekniska plattformar som krävs.

 

NODS går ut på att utveckla en tjänst och en prototyp som underlättar för kommuner att tillhandahålla öppna data i en gemensam nationell lösning. På så sätt kan man öppna upp innovationsprocessen och göra externa lösningar möjliga. Projektet vill också tydliggöra principer för hur man väljer ut vad som ska vara öppna data och hur de kan visualiseras på ett lättillgängligt sätt. De lärdomar som dras i projektet kommer förhoppningsvis att vara till stor nytta i framtiden när det handlar om att utveckla användarvänliga och innovativa tjänster.

 

Projektet pågår under 18 månader och finansieras till stor del av Vinnova genom Tjänstelyftet – Innovationsprojekt.

 

Utvecklingsprojekt i samarbete med studenter

Ett annat aktuellt projekt är att vi har knutit till oss en grupp med studenter vid Linköpings universitet, som gör ett arbete hos oss som en del i utbildningen. Deras uppgift är att ta fram ett verktyg, en applikation, för att förenkla konfigurationen av iipax. I förlängningen ska det leda till att systemadministratörer hos våra kunder ska kunna skapa och justera sin konfiguration på ett smidigt sätt. Det kommer dessutom vara en hjälp för våra egna kundprojekt, att snabbare sätta stöd för nya processer. Vi på Ida Infront uppskattar alltid ett nära samarbete med högskolor och studenter. Därför känns det extra bra att vi kan ge dem en meningsfull uppgift, som de kan genomföra på bästa sätt inom ramen för sin utbildning.

 

Spännande exjobb hos oss!

Och när vi ändå är inne på det här området, vill vi passa på att nämna möjligheten att göra ett intressant och utvecklande exjobb på Ida Infront. Just nu har vi flera förslag som du kan läsa mer om på www.idainfront.se under knappen Karriär. För oss som företag är det alltid viktigt att utreda och utvärdera om olika nya tekniker är relevanta för våra produkter och lösningar. Och för dig som student kan det öppna upp möjligheter för en framtida karriär hos oss. Välkommen att kontakta vår HR-specialist Jenny Tingéus, 013-37 37 00, om du vill veta mer.

 

I nästa nummer av Monday Morning Mail rundar vi av 2014 tillsammans med vår vd Stefan Jonegård. Vi hörs då! Ha det så bra tills dess!

 

MMM  |  17 november 2014

Nyhetsarkiv

MMM Monday Morning Mail 10/14 2014-11-17
MMM Monday Morning Mail 9/14 2014-10-20
PRESS e-arkiv till kärnkraftverk 2014-09-30
MMM Monday Morning Mail 8/14 2014-09-22
iipax Version 5.4 av iipax 2014-08-21
MMM Monday Morning Mail 7/14 2014-08-18
MMM Monday Morning Mail 6/14 2014-06-16
MMM Monday Morning Mail 5/14 2014-05-12
MMM Monday Morning Mail 4/14 2014-04-14
Nyhet Order från Exportkreditnämnden 2014-03-31
MMM Monday Morning Mail 3/14 2014-03-17
MMM Monday Morning Mail 2/14 2014-02-17
iipax iipax på Sveriges största ramavtal 2014-02-10
Nyhet Godkänd på Sveriges största ramavtal 2014-01-21
MMM Monday Morning Mail 1/14 2014-01-20
MMM Monday Morning Mail 11/13 2013-12-09
MMM Monday Morning Mail 10/13 2013-11-11
PRESS Ärende och e-arkiv till SCB 2013-10-17
MMM Monday Morning Mail 9/13 2013-10-14
MMM Monday Morning Mail 8/13 2013-09-16
PRESS e-tjänsteprototyp 2013-08-28
MMM Monday Morning Mail 7/13 2013-08-19
Nyhet E-arkiv till Rikspolisstyrelsen 2013-07-15
PRESS Ramavtal för e-arkiv 2013-06-25
MMM Monday Morning Mail 6/13 2013-06-10
MMM Monday Morning Mail 5/13 2013-05-13
MMM Monday Morning Mail 4/13 2013-04-15
iipax iipax versionen 5.2 2013-03-18
MMM Monday Morning Mail 3/13 2013-03-11
MMM Monday Morning Mail 2/13 2013-02-11
Nyhet Statens haverikommission i molnet 2013-01-23
MMM Monday Morning Mail 1/13 2013-01-14
PRESS Order från Rikspolisstyrelsen 2012-12-19
MMM Monday Morning Mail nr 11/12 2012-12-10
PRESS Order på e-arkiv till Migrationsverket 2012-11-29
MMM Monday Morning Mail nr 10/12 2012-11-12
PRESS Ida Infront får stor licensorder från FK 2012-11-09
PRESS Ida Infront får order från Brå 2012-10-23
MMM Monday Morning Mail nr 9/12 2012-10-15
Nyhet Monday Morning Mail nr 8/12 2012-10-01
Nyhet Välkommen på iipaxdagen! 2012-08-31
MMM Monday Morning Mail nr 7/12 2012-08-20
PRESS Statens Musikverk väljer Ida Infront 2012-06-26
MMM Monday Morning Mail Nr 6/12 2012-06-18
iipax iipax 5.1 2012-05-18
MMM Monday Morning Mail, Nr 5/12 2012-05-14
MMM Monday Morning Mail Nr 4/12 2012-04-16
MMM Monday Morning Mail, Nr 3/12 2012-03-19
MMM Monday Morning Mail, Nr 2/12 2012-02-20
MMM Monday Morning Mail, Nr 1/12 2012-01-23
MMM Monday Morning Mail, Nr 11, 2011 2011-12-12
Nyhet Monday Morning Mail Nr 10/2011 2011-11-14
MMM Monday Morning Mail, Nr 9, 2011 2011-10-10
iipax iipax 5.0 2011-09-22
MMM Monday Morning Mail, Nr 8, 2011 2011-09-12
Nyhet Affär med Statens fastighetsverk 2011-08-25
MMM Monday Morning Mail nr 7, 2011 2011-08-15
MMM Monday Morning Mail, Nr 6, 2011 2011-06-13
PRESS Utökar affär med Collectum 2011-06-01
Nyhet Nytt avtal med Alecta 2011-05-26
MMM Monday Morning Mail, Nr 5, 2011 2011-05-16
MMM Monday Morning Mail, Nr 4, 2011 2011-04-18
MMM Monday Morning Mail, Nr 3, 2011 2011-03-21
Nyhet e-arkivtjänst till Trafikverket 2011-03-17
MMM Monday Morning Mail, Nr 2, 2011 2011-02-21
PRESS Strålsäkerhetsmyndigheten väljer Ida 2011-01-26
MMM Monday Morning Mail, Nr 1, 2011 2011-01-25
iipax Genombrott på den norska marknaden 2010-12-21
PRESS Ramavtal för e-tjänster 2010-11-10
PRESS e-arkiv till Borås Stad 2010-10-05
Nyhet e-arkiv i Stockholms stad 2010-09-07

För mer information kontakta:

Stefan Jonegård,
VD Ida Infront AB. 

+46 709 890 025,

stefan.jonegard@idainfront.se

 

Monday Morning Mail

ges ut av Ida Infront,

Box 576,
581 07 Linköping.

Telefon: 013-37 37 00

 

Ansvarig utgivare
Hans Jönsson

 

Redaktör 
Barbro Edmark Wilén