Till vanlig hemsida >

Våra lösningar

Genom åren har vi hjälpt många kunder att effektivisera sina informationssystem, allt från design till driftsättning. Gemensamt för alla projekt är att vi inte bara skapar lösningar för dagen, utan vi tänker alltid ett steg längre och bygger långsiktigt.

Ärendehantering

För att underlätta införandet av IT-stöd för övergripande informationshantering erbjuder iipax permission ett unikt ärendebegrepp som motsvarar de cirkulationsmappar som används i den traditionella pappersvärlden.
Det är ohanterligt att skicka lösa dokument, utdrag och formulär, vilka i stället bör samlas översiktligt i ärenden. Till ärenden kopplas också de processer som på effektivaste sätt genomför ärendet. 

 

E-arkiv

I och med allt större mängder elektronisk information, ökar vikten av att kunna arkivera det elektroniska materialet. Ida Infronts arkivlösningar är konstruerade för stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv. Genom sitt stöd att anpassa sig till verksamheten och verksamhetssystemen är iipax archive en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.

 


Kommunikation

För att flytta viktig information mellan olika sammarbetspartner och kunder krävs utbredda standarder och övernskkommelser. Ida Infront levererar lösningar och produkter inom flera områden, bla offentlig sektor, bank och finans samt sjukvård.

 

Säkra e-Tjänster

Om du vill skapa avancerade tjänster och bra service på din webbplats, kräver det att dina kunder identifierar sig på ett säkert sätt och att du enkelt kan skapa intelligenta blanketter.

 


 

iinsight - två insiktsfulla dagar

Workshopen iinsight genomförs under två dagar. Med stort fokus identifierar vi vilka investeringar som ger bäst och snabbast utdelning. Att fatta kloka beslut för vår tids komplexa organisationer är svårt utan vägledning. Ida Infront har en metod - iinsight.

 

 

 

Monday Morning Mail

Karriär

iipax - Vår egen produkt