Till vanlig hemsida >

Sammanhållen

Detta är en tilläggstjänst till den kundtjänst som ingår i de e-tjänster som levereras. Med sammanhållen kundtjänst menas att Leverantörens kundtjänst även omfattar samordning med andra leverantörers kundtjänster eller kundens egen kundtjänst. Denna supportfunktion är endast avsedd för kund och användare inom kundens organisation.


 

Leverantörens kundtjänstpersonal har en god kännedom om de e-förvaltningsstödjande tjänsterna och dess aktiva kunder och leveransavtal. Leverantörens kundtjänst kan kontaktas via webb, e-post eller telefon. Kundtjänst tar emot, registrerar och klassificerar
ärenden, samt löser enklare ärenden och incidenter. Kan inte leverantörens kundtjänst lösa ett ärende dirigeras det om för vidare handläggning inom leverantörens kundserviceorganisation eller hos kund alternativt annan leverantör.