Till vanlig hemsida >

Standard

Leverantörens kundtjänst tillhandahåller utan kostnad driftstödjande support avseende de av leverantören levererade e-förvaltningsstödjande tjänster. Denna supportfunktion är endast avsedd för att användas för kund och användare inom kundens organisation.


Leverantörens kundtjänstpersonal har en god kännedom om de e-förvaltningsstödjande tjänsterna och dess aktiva kunder och leveransavtal. Leverantörens kundtjänst kan kontaktas via webb, e-post, telefon eller SMS. Kundtjänst tar emot, registrerar och klassificerar ärenden, samt löser enklare ärenden och incidenter. Kan inte leverantörens kundtjänst lösa ett ärende dirigeras det om för vidare handläggning inom leverantörens kundserviceorganisation.

Leverantörens kundtjänst är den centrala funktionen hos leverantören för rapportering och informationsspridning till kund. Leverantörens kundtjänstpersonal kommunicerar på svenska i tal och skrift.

 

Leverantörens kundtjänst kan verka bakom en annan kundtjänst (underordnad) och därmed ha en mer begränsad kontaktyta.